Η περιφερειακή παρακολούθηση της ισότητας των φύλων

Μετρώντας το γυναικείο μειονέκτημα και τις επιτυχίες σε περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ισότητα των φύλων αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Ευρωπαϊκός πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων την καθιστά μια από τις βασικές αρχές της. Ενώ έχουν υιοθετηθεί αρκετά μέτρα και πολιτικές για την ισότητα των φύλων σε κάθε χώρα δεν υπάρχει κανένα που να αποτυπώνει τις περιφερειακές διαφορές στην Ευρώπη. Αυτή η νέα παρακολούθηση της ισότητας των φύλων αποτελείται από δύο σύνθετους δείκτες που αντιμετωπίζουν δύο συγκεκριμένες και συμπληρωματικές πτυχές αυτού του πολύπλευρου φαινομένου.

Ο πρώτος δείκτης αξιολογεί την καταπίεση και τη μειονεκτική θέση των γυναικών, μετρώντας τις περιφερειακές διαφορές, όταν τα πηγαίνουν χειρότερα από τους άντρες. Ο δεύτερος δείκτης μετρά το γυναικείο επίπεδο επιτυχίας και επίτευξης στόχων, συγκρίνοντας τις καλύτερες περιφερειακές επιδόσεις.Οι Δείκτες ονομάζονται: Γυναικείος Δείκτης Μειονεκτημάτων (FemDI) και Γυναικείος Δείκτης Επιτυχιών (FemAI).

Η κοινή προβολή των δύο Δεικτών διευκολύνει την κατανόηση του βαθμού στον οποίο οι γυναίκες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και όπου παρουσιάζουν ικανοποιητική απόδοση σε όλες τις περιοχές και μεταξύ των κρατών μελών.

Διάγραμμα 1: Περιφερειακό πλαίσιο για την ισότητα των φύλων

Η περιφερειακή παρακολούθηση της Ε.Ε βασίζεται σε επτά τομείς:

  1. Εργασία και Χρήματα
  2. Γνώση-Εκπαίδευση
  3. Χρόνος
  4. Ισχύς
  5. Υγεία
  6. Ασφάλεια, Προστασία, Εμπιστοσύνη
  7. Ποιότητα Ζωής

Οι τομείς οργανώνουν και συγκεντρώνουν πάνω από 30 μεμονωμένους δείκτες στα δύο σύνολα που μετρούν την ισότητα των φύλων. Οι δείκτες καταγράφουν τα μειονεκτήματα και τα επιτεύγματα των γυναικών σε 270 περιφέρειες. Τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα για τους δείκτες έχουν ανακτηθεί από τα μικροδεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις στατιστικές σχετικά με το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης. Επίσης από την η έρευνα του Εργατικού Δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διάρθρωση και την κατανομή των αποδοχών, αλλά και από τη βάση στατιστικών δεδομένων του EIGE για τα φύλα και των μικροδεδομένων του Gallup World Poll. Τα περισσότερα δεδομένα αναφέρονται στο έτος 2017.

Οι δύο δείκτες αποκαλύπτουν σημαντικές διαφορές εντός των κρατών μελών. Για παράδειγμα οι γυναίκες στις πρωτεύουσες τείνουν περισσότερο προς την επιτυχία αλλά ταυτόχρονα τείνουν να αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς και προστατευμένοι από ό,τι στις άλλες περιοχές τις χώρας.

Γυναικείος Δείκτης Μειονεκτημάτων (FemDI)

Αυτές οι δύο διαστάσεις της ισότητας των φύλων συνδέονται επίσης με την περιφερειακή ανάπτυξη. Στις πιο πολλές ανεπτυγμένες περιοχές οι γυναίκες τείνουν να πετυχαίνουν περισσότερα και να μην βρίσκονται σε λιγότερο μειονεκτική σε θέση. Ενώ το υψηλό επίπεδο γυναικείων επιτευγμάτων σε πολλές από τις σκανδιναβικές περιφέρειες δεν αποτελεί έκπληξη, το έντονο γυναικείο μειονέκτημα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές είναι εντυπωσιακό. Σε περιφέρειες με χαμηλά εισοδήματα και χαμηλά ποσοστά απασχόλησης, μια επιπλέον εργασία ή ένα επιπλέον εισόδημα θεωρείται μεγάλο όφελος. Ωστόσο ακριβώς σε αυτές τις περιοχές, οι γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό να εργαστούν, έχουν λιγότερο ελεύθερο χρόνο, ενώ τα μειονεκτήματα τους όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι σαφέστατα περισσότερα.

Γυναικείος Δείκτης Επιτυχιών (FemAI)

Οι κυρίαρχες πολιτικές θέσεις στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές ανήκουν κατά κύριο λόγο στους άνδρες. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μειωμένες πιθανότητες να ληφθούν σοβαρά υπόψιν κατά το σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών. Έχοντας περισσότερες γυναίκες στην εξουσία, συνδέονται με μια υψηλότερη ποιότητα της κυβέρνησης, που με τη σειρά της βοηθά στην ενίσχυση της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της ποιότητας ζωής. Η μείωση του μειονεκτήματος που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες θα βοηθήσει όλους. Θα αυξήσει το επίπεδο επιτυχιών των γυναικών, θα ενισχύσει την ανάπτυξη, το εισόδημα, θα βελτιώσει την ποιότητα της πολιτικής και της καθημερινής ζωής.

Ακολουθήστε την Α,ΜΠΑ; στο Google News

in ,

Αξιολογήστε το άρθρο

5 points
Upvote Downvote

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Παρακαλούμε Συνδεθείτε για να σχολιάσετε
  Εγγραφείτε  
Ειδοποίηση για