Διπλωματικό σώμα (μέρος 4ο)

Η ώρα είχε πάει 10, όταν η Αλίκη ανέβηκε στο δωμάτιό της. Πήρε το κινητό στα χέρια της με τη μια, χρειαζόταν μια τονωτική ένεση επειγόντος. Να ξεφύγει από τη γλυκερή και υποχθόνια -έτσι την ένιωθε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ