Κική Αραβίδου Συμμετέχων

Αγρ.Τοπογράφος Μηχανικός, Msc στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων & Κτηρίων, Υποψήφια διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, μέλος του ΔΣ της πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών του Δημοσόυ (Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ)

τελευταία ενέργεια πριν από 2 εβδομάδες, 6 μέρες