Αγαπητή «Α, μπα»: Οι γονείς του λένε ότι θα τον χωρίσω επειδή έχω χωρισμένους γονείς

Αγαπητή Α,Μπα και σχολιαστές θα ήθελα να με βοηθήσετε με την κλασσική ερώτηση: Είμαι υπερβολική; και ξεκινάω ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ