«Α, μπα» classics: Μπορείς να μου αναλύσεις το σκεπτικό σου;

Σε κάποιες περιπτώσεις ερωτήσεων περί συγκατοίκησης, συμβίωσης κλπ δίνεις τη συμβουλή όταν προκύψει το θέμα καθαριότητας του σπιτιού, να προσλάβουν κάποιον άνθρωπο να το κάνει ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ